Coronaprotocol

We mogen gelukkig weer de zaal in om te badmintonnen, mits we hierbij de 1,5 meter afstand tussen sporters en de voorgeschreven richtlijnen kunnen handhaven. Op basis van deze richtlijnen en het sportprotocol van NOC*NSF hebben wij dit Badmintonprotocol voor Zeewally opgesteld.

De volgende basisregels zijn in ieder geval van kracht:

· Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

· Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

· Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

· Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

· Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

· Blijf als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

· Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;

· Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

· Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen;

· Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar tijdens sportactiviteiten;

· Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

· Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

· Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de sportlocatie;

· Douche thuis en niet op de sportlocatie;

· Vermijd het aanraken van je gezicht;

· Schud geen handen;

· Kom niet eerder van tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;

De gemeente zorgt er voor dat desinfectie- en schoonmaakmiddelen beschikbaar zijn in de sporthal. De volgende specifieke regels zijn van toepassing voor het sporten in ’t Baken en de Zeewolderhoek:

· Bestuursleden zijn aanspreekpunt voor leden v.w.b. het gebruik van de sporthal en het toepassen van de veiligheids- en hygiëneregels;

· In ’t Baken zijn met pijlen looproutes aangebracht, gebruik de juiste ingang en uitgang;

· Kom de sporthal ‘t Baken binnen via de kleedkamers aan de kant van de ingang, en verlaat de sporthal via de kleedkamers aan de kant van de nooduitgang;

· Kom de sporthal Zeewolderhoek binnen via de kleedkamers aan de, vanuit de ingang gezien, rechterkant, en verlaat de sporthal via de andere kleedkamers;

· Kom in sportkleding naar de sporthal, de kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden om van schoenen te wisselen;

· Neem je spullen (kleding, schoenen, etc) mee de zaal in, laat dit niet in de kleedkamer achter;

· Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;

· Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan of bij uitwedstrijden;

· Ouders die jeugdleden komen brengen of ophalen blijven zo veel mogelijk buiten de sporthal;

· Bij aankomst desinfecteren spelers hun handen;

· Netten worden opgezet en afgebroken door maximaal twee personen, vooraf en achteraf worden de handen gedesintecteerd;

· Overige trainingsmaterialen, zoals pylonen en dergelijke, worden door door de trainer zelf neergezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de handen vanaf;

· Iedereen gebruikt alleen zijn/haar eigen racket;

· Tussen de verschillende trainingen/partijen desinfecteren spelers hun handen, het is handig om bij iedere baan/veld een pompje te hebben;

· Shuttles worden door de vereniging bewaard;

· Nieuwe shuttles worden per koker gepakt. Shuttles die overblijven in de koker worden bewaard en de koker wordt gemerkt tot de eerstvolgende speelmogelijkheid;

· Shuttles (en eventuele andere materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt. Spelers gebruiken zo veel als mogelijk het racket hiervoor;

· Plastic shuttles worden door één persoon gedesinfecteerd en zijn daarna weer onmiddelijk te gebruiken;

Competitie

Uiteraard blijf je thuis als je klachten hebt. Maar in geval van sporten waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:

· Als een sporten symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij/zij niet, speelt hij/zij niet en dient hij/zij te worden getest;

· Als een sporten positief wordt getest op het virus dan gelden de richtlijnen vanuit de overheid;

· De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het virus te voorkomen. Door de GGD wordt bepaald welke richtlijnen er gelden voor de medesporters;

· Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, houdt de sporter zich daaraan en doet hij/zij in die periode niet mee met de trainingen/wedstrijden;

· i.v.m een mogelijk contact- of brononderzoek is het van belang te weten wie tijdens een training/wedstrijd in de accommodatie is geweest.

Het kan voorkomen dat er een speler in een team besmet raakt met corona. Is de speler niet in contact geweest met de andere spelers van het team, dan kan de wedstrijd met een invaller gewoon worden gespeeld

%d bloggers liken dit: