SEIZOEN 2014/2015
Logo Badmintonclub Zeewally Zeewolde

Zaalwachtschema

Let op: Mocht je verhinderd zijn, dan graag zelf voor vervanging zorgen!

Taken Zaalwacht

  • Zorgen dat het afhangbord / mededelingenbord klaar wordt gezet
  • De doos met shuttles voor de senioren neerzetten en evt. die van de junioren opbergen
  • Zorgen dat de zaal bij aanvang van de speeltijd speelgereed is en na afloop weer opgeruimd wordt.
  • Dit betekent niet dat de zaalwacht dit in z’n eentje doet maar dat hij/zij de verantwoording draagt dat een en ander geregeld is.
  • De zaalwacht is aanspreekpunt voor de goede gang van zaken tijdens de speelavond.
  • Mochten zich potentiële leden op de speelavond melden dan kunnen deze doorverwezen worden naar één van de leden van het bestuur.
© 2007-2020 zeewally.nl