Aannamebeleid vrijwilligers

BC Zeewally kent een actief en preventief aanname beleid ten aanzien van het aannemen van vrijwilligers:

Aannamebeleid voor vrijwilligers kan bestaan uit verschillende onderdelen waardoor BC Zeewally een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. BC Zeewally wenst dat de sporters binnen de sportorganisatie in veilige handen zijn.

  1. BC Zeewally kent daarom een vrijwilligers aanname beleid met daarin de volgende stappen:
  2. BC Zeewally houdt een kennismakingsgesprek
  3. Er wordt een referentiecheck gedaan.
  4. Van alle vrijwilligers welke met jeugdspelers samenwerken wordt gevraagd een VOG te overleggen; deze wordt door NOC/NSF vergoed.
  5. BC Zeewally vraagt elke 3 jaar een nieuwe VOG te overleggen.
  6. Trainers van BC Zeewally zijn lid van de bond *(Badminton Nederland); Indien dit onverhoopt niet het geval is; zal hij/zij een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het
    tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  7. Vrijwilligers/begeleiders zijn bekend met de gedragsregels
%d bloggers liken dit: