Contributie

LidContributie per kwartaal
Jeugd recreant € 41,01
Jeugd competitie € 51,64
Senior recreant € 56,92
Senior competitie € 74,39
Eenmalig inschrijfgeld € 10,-
  • Kennismaken met badminton en BC Zeewally kan kosteloos. De eerste vier keer zijn gratis.
  • De contributie geldt voor een jaar en wordt verdeeld over vier gelijke kwartalen. De contributie wordt jaarlijks aangepast aan de Consumenten PrijsIndex (CPI) die door het CBS wordt uitgegeven.
  • De incasso’s van de contributie worden uitgevoerd op of rond 10 januari (Q1), 10 april (Q2), 10 juli (Q3), 10 oktober (Q4). Voor overige incasso’s (bijvoorbeeld competitiegelden, trainingsbijdrage, clubkleding) wordt bij doorvoering een onderbouwing verstrekt.
  • De contributiebijdrage wordt bij inschrijving naar rato berekend en wordt samen met het eenmalige inschrijfgeld geïncasseerd.
  • Voor nieuwe leden stelt BC Zeewally gedurende maximaal twee maanden kosteloos een leenracket beschikbaar. Rackets blijven eigendom van BC Zeewally en dienen in de zaal te worden achtergelaten. Aan beschikbaarheid en gebruik kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Op verzoek kan een beginnerstraining en -uitleg worden georganiseerd. Hiervoor wordt een kleine aanvullende bijdrage gevraagd.
  • Competitiespelers betalen een extra bijdrage voor het deelnemen aan de competitie. Deze bijdrage wordt per team in rekening gebracht door Badminton Nederland en door BC Zeewally naar rato verdeeld over de teamleden. De hoogte van de teambijdrage wordt jaarlijks door Badminton Nederland vastgesteld.
  • Leden die meetrainen met de competitiespelers worden gezien als competitiespelers.
  • Jeugdleden die volledig bij de senioren spelen worden gezien als seniorlid.
  • Alle leden van BC Zeewally worden ook lid van Badminton Nederland.

Beëindiging lidmaatschap

Recreanten kunnen het lidmaatschap van de vereniging opzeggen per 1 juli of per 1 januari met een opzegtermijn van minimaal 4 weken i.v.m. de verwerking bij Badminton Nederland. Competitiespelers kunnen in verband met het competitieseizoen het lidmaatschap uitsluitend voor het nieuwe seizoen opzeggen per 1 juli, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een brief of email kan gericht worden aan de ledenadministratie op ledenadministratie@zeewally.nl.

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de ledenadministratie of met de penningmeester.

%d bloggers liken dit: