Contributie

Inschrijfgeld (éénmalig):

Jeugdlid & Seniorlid: € 10,00

De contributie bedraagt per kwartaal.

Jeugd-recreanten: € 38,15
Jeugd-competitie: € 57,65 Excl. NBB basiscontributie bijdrage
Senioren-recreanten: € 52,95
Senioren-competitie: € 69,20 Excl. NBB basiscontributie bijdrage

Incasso-data zijn: 1 Januari / 1 April / 1 Juli / 1 Oktober

Deelname aan de competitie:

Competitiespelers betalen een bijdrage aan de Nederlandse Badmintonbond. Dit is een vast bedrag per team, afhankelijk van het aantal teamleden kan dit dus variëren.

(De competitiebijdrage wordt jaarlijks door de N.B.B. vastgesteld). Contributie NBB

Deze inschrijfgelden en de contributie wordt automatisch per incasso geïnd.
De competitie bijdrage wordt geïncasseerd aan het begin van het seizoen.

Alle leden die competitie spelen, worden ook aangemeld als lid van de N.B.B.
Als bewijs hiervan ontvangt de vereniging voor ieder lid een bondskaart.

Beëindiging lidmaatschap

Recreanten kunnen het lidmaatschap van de vereniging opzeggen per 1 juli of per 1 januari met een opzegtermijn van minimaal 4 weken i.v.m. de verwerking bij de nationale badmintonbond. Competitiespelers kunnen in verband met het competitieseizoen het lidmaatschap uitsluitend voor het nieuwe seizoen opzeggen per 1 juli,  met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een brief of email kan gericht worden aan de ledenadministratie op ledenadministratie@zeewally.nl of de penningmeester op penningmeester@zeewally.nl.

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de ledenadministratie of met de penningmeester.