Zaalwacht

Om ervoor te zorgen dat alle faciliteiten gereed en beschikbaar zijn om te kunnen spelen, maken we bij BC Zeewally gebruik van zgn. zaalwachten. Een zaalwacht zorgt ervoor dat de zaal gereed is, draagt zorg voor het goed achterlaten van de zaal, maar nóg belangrijker; vangt belangstellenden en nieuwe leden op en wijst deze de weg! Belangrijk dus!

Taken Zaalwacht

  • Zorgen dat het afhangbord / mededelingenbord klaar wordt gezet.
  • De doos met shuttles voor de senioren neerzetten en evt. die van de junioren opbergen.
  • Zorgen dat de zaal bij aanvang van de speeltijd speelgereed is en na afloop weer opgeruimd wordt.
  • Dit betekent niet dat de zaalwacht dit in z’n eentje doet maar dat hij/zij de verantwoording draagt dat een en ander geregeld is.
  • De zaalwacht is aanspreekpunt voor de goede gang van zaken tijdens de speelavond.
  • Mochten zich geïnteresseerden melden op de speelavond, dan deze opvangen, informeren en waar mogelijk doorverwijzen naar ledenwerving of bestuur.

Let op: Mocht je verhinderd zijn, dan graag zelf voor vervanging zorgen!

Wie er wanneer zaalwacht is, kun je vinden in de activiteitenkalender.

%d bloggers liken dit: